พื้นฐานก่อนการเรียนคอร์ส Modify WordPress

เนื่องจากผมต้องการให้คอร์สนี้ เรียนกันได้อย่างรวดเร็ว ได้รับความรู้ให้มากที่สุด  จึงขอให้ผู้เรียนเตรียมตัวในด้านดังต่อไปนี้ครับ  สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจของการทำเว็บสมัยใหม่ ท่านใดยังไม่เข้าใจส่วนนี้ ขอให้รีบหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือสอบถามผมก่อน ขอให้ศึกษาก่อนอย่างจริงจังนะครับ ใช้เวลาไม่เกิน 7 วันก็น่าจะครบแล้ว ไม่ยากครับผม

 

* ถ้าไม่มีพื้นฐานที่กล่าวมา แนะนำให้เรียนคอร์ส From Zero to WordPress ก่อนนะครับ ใช้เวลาเรียนสองวัน

* ข้อมูลในนี้ใช้เฉพาะการเรียนในคอร์ส Modify WordPress เท่านั้น

HTML

 • รู้จักว่า Div คืออะไร
 • การเปิดปิด tag สำหรับ HTML  เช่น  <div>  </div>
 • รู้จัก id กับ class แตกต่างกันอย่างไร เช่น <div id=”clickbutton” class=”menu-button” >
 • รู้วิธีการลิ้งไฟล์ CSS และ ไฟล์ JavaScript ในส่วนหัวของไฟล์
 • รู้วิธีการสร้าง Table  (อันนี้ไม่จำเป็นมาก)

CSS

 • รู้จักคำสั่ง และเคยใช้คำสั่งต่อไปนี้
 • Margin – Padding  สำหรับการเว้นช่วงห่างของ object
 • Border  ตั้งค่าเส้นขอบ
 • Color  เปลี่ยนสีตัวหนังสือ
 • Background-color  เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 • float: left,  float: right   จัดซ้าย จัดขวา
 • Clearfix   รีเซ็ตการจัดซ้าย จัดขวา

PHP (มีสอนอีกทีในคอร์ส Modify WordPress)

 • รู้จักคำสั่ง และเคยใช้คำสั่งต่อไปนี้
 • If … Else    คำสั่ง ถ้า… แล้ว   พื้นฐานของการ Coding
 • Loop.. While  For    คำสั่งของการทำซ้ำ
 • Echo  ใช้เพื่อแสดงข้อความออกมาทางหน้าเว็บ
 • Function  เข้าใจโครงสร้างของฟังก์ชั่น ที่เราจะต้องอ่านทำความเข้าใจ และเขียนขึ้นมาเองบางส่วน
 • Include   เชื่อมโยงระหว่างไฟล์

Java Script

 • รู้วิธีการลิ้งไฟล์ Javascript เข้าไปใน HTML
 • รู้จัก jQuery
 • ไม่ต้องเน้นมาก แค่อ่านโค้ดออกนิดหน่อยพอครับ

 

Server

 • สามารถลง Appserv หรือ MAMP เพื่อจำลอง web server มาใช้บนเครื่องเป็น
 • แนะนำให้ลงไว้ก่อนเข้ามาเรียนในคอร์ส และสามารถลง WordPress ในเครื่องตัวเองเป็นอย่างคล่องแล้ว
 • ควรเคยมีเว็บไซต์ของตัวเองบนโลกอินเตอร์เน็ตแล้ว ต้องมีโฮสที่เช่าไว้ โดเมนเนม และหน้าเว็บที่ใช้งานได้จริง